Mówcy

StartMówcy
Rozwiń
Katarzyna Basisty
Katarzyna Basisty
Katarzyna Basisty
Uniwersytet Warszawski


Absolwentka socjologii i stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Wrocławskim, a także studiów podyplomowych z zarządzania szkołą wyższą oraz z glottodydaktyki polonistycznej na UW. Z Uniwersytetem Warszawskim związana zawodowo od 8 lat, a od 2017 r. kieruje Welcome Pointem UW. Uczy cudzoziemców języka polskiego jako obcego w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum UW. Interesuje się komunikacją międzykulturową i potencjałem, jaki niosą ze sobą spotkania różnych kultur.

Kenneth Cushner
Kenneth Cushner
dr Kenneth Cushner, prof. Uniwersytetu w Kent
Kent State University, USA


Profesor uniwersytecki ds. Międzynarodowego i Międzykulturowego kształcenia nauczycieli na Uniwersytecie Stanowym w Kent (USA). Pełnił również funkcję Dyrektora Wykonawczego ds. Międzynarodowych i Prodziekana. Przed powołaniem na uniwersytet wykładał w szkołach w Szwajcarii, Australii i Stanach Zjednoczonych, a także ukończył studia doktoranckie na University of Hawaii w Manoa, będąc stypendystą w East-West Center. Dr Cushner jest założycielem oraz byłym prezesem, a obecnie dyrektorem wykonawczym Międzynarodowej Akademii Badań Międzykulturowych; był stypendystą Fulbrighta w Szwecji (2008) i Polsce (2016). Profesor Wizytujący na Uniwersytecie Studiów Międzynarodowych w Szanghaju, Kolegium Bahamów, Uniwersytecie w Newcastle (Australia) i Uniwersytecie w Nis (Serbia). Dwukrotnie był dyrektorem COST – Konsorcjum ds. Nauczania Studentów Zagranicznych. Jest autorem lub redaktorem kilku książek i artykułów z zakresu edukacji międzykulturowej i podróżował z młodymi ludźmi i nauczycielami po wszystkich siedmiu kontynentach. Odkąd przeszedł na emeryturę z Kent State University został konsultantem ECIS – siecią ponad 400 szkół międzynarodowych w 90 krajach oraz NAFSA: Stowarzyszenia Edukatorów Międzykulturowych. Ustanowił program rozwoju zawodowego dla nauczycieli w Szkole Orkeeswa – szkole społeczności Massai w północnej Tanzanii (www.ieftz.org). Aktywny nauczyciel akademicki Semester at Sea – semestru studiów z zakresu międzykulturowego prowadzonego podczas rejsu do okoła świata, dwukrotnie pełnił funkcję dyrektora Teachers at Sea (lata 2010 i 2011) oraz specjalisty ds. Międzykulturowych (jesień 2017 i wiosna 2019). W wolnym czasie dr Cushner lubi grać na gitarze i perkusji, podróżuje i fotografuje.

Marta Ćwir-Biborska
Marta Ćwir-Biborska
Marta Ćwir-Biborska
Uniwersytet Jagielloński


Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydziału Historycznego na kierunku Archeologia, od marca 2020 roku jest pracownikiem Działu Współpracy Międzynarodowej. Zajmuje się obsługą gości z zagranicy przyjeżdżających do UJ od strony formalno-administracyjnej, wspomaga przyszłych pracowników-cudzoziemców w przygotowaniu i skompletowaniu dokumentów niezbędnych do otrzymania wizy oraz udziela wsparcia w procesach związanych z legalizacją i przedłużaniu pobytu w Polsce. Współpracuje z Wydziałem ds. Cudzoziemców w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Od września 2020 roku jest kierownikiem projektu WelcomeJU w ramach Programu Welcome To Poland finansowanego ze środków NAWA.Karolina Derda
Karolina Derda
Karolina Derda
Gdański Uniwersytet Medyczny


Specjalistka w Sekcji Współpracy Międzynarodowej, Działu ds. Umiędzynarodowienia Uczelni. Z wykształcenia ekonomistka, z dużą potrzebą tworzenia nowych projektów i samodoskonalenia. Absolwentka studiów podyplomowych „Rachunkowość i Finanse” na Uniwersytecie Gdańskim oraz „Business English” w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Od 9 lat wspiera studentów GUMed promując mobilność i zachęcając do wyjazdów w ramach Programu Erasmus+. Odpowiedzialna za wymianę studencką, kontakt z uczelniami partnerskimi oraz promocję Programu. Realizuje swoją pasję artystycznego tworzenia kreując grafiki promocyjne oraz prowadząc profil Działu na Facebook-u.
Ewa Kiszka
Ewa Kiszka
Ewa Kiszka
Gdański Uniwersytet Medyczny


KIerowniczka Działu ds. Umiędzynarodowienia GUMed, koordynatorka uczelniana programów: Erasmus+, Ready, Study, GO! Study in Poland, Study in Pomorskie, Study in Gdańsk, Model Wspierania Imigrantów, Model Równego Traktowania, organizatorka warsztatów, wypraw promocyjnych, autorka artykułów o internacjonalizacji uczelni, podróżniczka. Laureatka konkursu “Gwiazdy umiędzynarodowienia” Fundacji Edukacyjnej Perspektywy w kategorii “Gwiazda Marketingu – Marketing Star”.
Kieruje swoim Działem od momentu jego powstania, na bazie projektu dofinansowanego ze środków przedakcesyjnych TEMPUS i wypracowanych w ramach projektu dobrych praktyk pięciu zagranicznych uczelni w Salford (UK), Perugia (Włochy), Dusseldorf (Niemcy), Turku (Finlandia) i Linkoping (Szwecja).
Organizuje wydarzenia dotyczące umiędzynarodowienia, warsztaty dla administracji uczelni mające na celu podnoszenie kompetencji międzykulturowych pracowników, wygłasza wykłady, prowadzi sesje m.in. na konferencjach Stowarzyszenia PRom, IROs Forum, dorocznych konferencjach „Studenci zagraniczni w Polsce”. Promuje GUMed za granicą, organizuje wyjazdy promocyjne, nawiązuje kontakty z agencjami rekrutacyjnymi i organizacjami zagranicznymi, publikuje teksty na temat umiędzynarodowienia, tworzy sieci współpracy. Prywatnie poświęca i dzieli czas na podróże, pielęgnację działki i pracę społeczną – jest wiceprezesem Fundacji Pomocy Lekarzom Seniorom.

Natasza Kosakowska - Berezecka
Natasza Kosakowska - Berezecka
dr hab. Natasza Kosakowska – Berezecka, prof. UG
Uniwersytet Gdański


Trenerka, wykładowczyni akademicka w Zakładzie Psychologii Międzykulturowej w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego; mediatorka Polskiego Centrum Mediacji; Liderka w gdańskim Modelu Integracji Imigrantów i Imigrantek. Prowadzi szkolenia z zakresu: skutecznej autoprezentacji, komunikacji, motywacji, współpracy w zespole, rozwiązywania konfliktów, negocjacji, komunikacji międzykulturowej, prezentacji publicznych i zarządzania procesem grupowym, zarządzania własną karierą i planowania rozwoju, budowania równowagi praca-dom; doskonalenia umiejętności menedżerskich, zarządzania czasem, radzenia sobie ze stresem, asertywności, zarządzania różnorodnością w organizacji, zarządzania zmianą. W ramach współpracy z uczelniami od 2003 roku prowadzi treningi z negocjacji i mediacji, psychologii międzykulturowej, komunikacji międzykulturowej w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Szkole Wyższej Psychologii Społecznej; Brunel University, London, Wlk. Brytania; Uniwersytecie w Granadzie, Hiszpania; University College Dublin, Irlandia; Delhi University; wykłada Zarządzanie Różnorodnością na studiach MBA. Prowadzi międzynarodowe badania dotyczące postrzegania kobiet i mężczyn w różnych rolach społecznych. Kierowniczka międzynarodowego konsorcjum badawczego PAR Migration Navigator, autorka i ekspertka ds. Programu oraz zaleceń organizacyjnych pomocy/ doradztwa personalnego dla kobiet i ich partnerów. W 2017r. jej działalność naukowa została wyróżniona przez jury konkursu Sukces pisany szminką w Kategorii Nauka i Biznes, podkreślano „szczególną wartość jej badań dla innowacji społecznych wyprzedzających epokę oraz budowania różnorodności w biznesie”.

Marzena Kołtoniak
Marzena Kołtoniak
Marzena Kołtoniak
Gdański Uniwersytet Medyczny


Od 15 lat związana z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Na początku swojej przygody ze studentami zagranicznymi prowadziła zajęcia z języka polskiego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. Przez wiele lat poznawała problemy studentów wzbogacając tym samym swoje doświadczenie. Od 2019 roku prowadzi Centrum Wsparcia Studentów Zagranicznych – Welcome Point – gdzie wspiera studentów zagranicznych, będących częścią Społeczności GUMed. Są to prawy urzędowe, działania integracyjne, wsparcie organizacji studenckich, ale jeśli ktoś chce po prostu porozmawiać/wypić kawę, to zawsze jest mile widziany 😊

Tomasz Maliszewski
Tomasz Maliszewski
dr Tomasz Maliszewski
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku


Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. W 2019 r. uruchomił Dział Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, którego jest obecnie kierownikiem. Odpowiada za realizację Strategii umiędzynarodowienia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, pozyskiwanie środków zewnętrznych, realizację projektów z zakresu umiędzynarodowienia, pozyskiwanie zagranicznych akredytacji i inne działania mające na celu zwiększenie umiędzynarodowienia uczelni. Wcześniej przez wiele lat pracował w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, gdzie uczestniczył w realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pracował również w Ministerstwie Gospodarki oraz Ministerstwie Sprawiedliwości. Autor publikacji na tematy związane z konkurencyjnością szkolnictwa wyższego.


Anna Maria Rogalska
Anna Maria Rogalska
Anna Maria Rogalska
Politechnika Wrocławska


Absolwentka administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, turystyki i rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego oraz studiów podyplomowych „Project Management” Uniwersytetu Ekonomicznego.
Przygodę z internacjonalizacją rozpoczęła w trakcie studiów, uczestnicząc w programie Erasmus w Wielkiej Brytanii. Od 5 lat związana z Politechniką Wrocławską, gdzie zajmowała się szeroko pojętą rekrutacją studentów zagranicznych oraz organizacją misji wyjazdowych do nowych destynacji. Od 2020 roku pełni funkcję kierownika Działu Współpracy Międzynarodowej. Wykorzystując doświadczenie nabyte w public relations i marketingu wdraża niestandardowe rozwiązania promocji PWr, zwłaszcza w nowych mediach. Prywatnie propaguje ekologiczny styl życia, a wśród znajomych jest znana jako zapalona miłośniczka sportów górskich oraz podróży poza utartym szlakiem. Szczególnym uczuciem darzy Amerykę Południową, w której odbyła wolontariat i kilkumiesięczną podróż.

Urszula Roszkowska
Urszula Roszkowska
Urszula Roszkowska
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku


Od września 2018r. pracownik Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w Dziale Współpracy Międzynarodowej. Odpowiedzialna za działalność Welcome Centre UMB, organizację wydarzeń międzynarodowych, kontakt z absolwentami zagranicznymi oraz za realizację działań dotyczących promocji i wizerunku Działu Współpracy Międzynarodowej i Uczelni. Absolwentka filologii angielskiej z hiszpańskim oraz komunikacji wizerunkowej.

Dawid Spychala
Dawid Spychala
Dawid Spychała
Gdański Uniwersytet Medyczny


Zastępca Kierownika Działu ds. Umiędzynarodowienia Uczelni. Związany z Uczelnią od 2008 roku, przez pierwsze lata odpowiedzialny głównie za Program Erasmus+. W chwili obecnej głównymi składowymi związanymi z wymianą zagraniczną studentów i pracowników Uczelni, jakimi się zajmuje, to zarządzanie funduszami programu Erasmus+, koordynacja innych form wymiany oraz współpracy w ramach umów bilateralnych. Od kilku lat dzięki zdobytemu doświadczeniu aktywnie zajmuje się składaniem wniosków o fundusze zarówno na wymianę (Erasmus+), jak i związanych z rozwojem idei “Internationalization at home” (Program Welcome to Poland – NAWA). Organizator szkoleń dla pracowników z zakresu wrażliwości oraz różnic międzykulturowych, rozwoju umiejętności komunikacyjnych, przywódczych i sztuki negocjacji oraz kursów języka angielskiego na wielu poziomach. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu Project Management. Od 2 lat prowadzi badanie związane z umiędzynarodowieniem kierunków studiów o niskim wskaźniku umiędzynarodowienia (Fizjoterapia) w ramach Pierwszej Szkoły Doktorskiej GUMed.

Maria Stós
Maria Stós
Maria Stós
Uniwersytet Jagielloński


Koordynatorka projektu Welcome Centre na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracuje na UJ od 10 lat. Wcześniej zajmowała się rekrutacją na studia: zarówno obywateli polskich jak i cudzoziemców, również na studia w językach obcych. Cały czas specjalizowała się w kwestiach związanych z wszelakimi aspektami toku studiów cudzoziemców. Zajmuje się weryfikacją zagranicznych dokumentów o wykształceniu, opracowaniem danych na potrzeby POL-ON, tworzy procedury obsługi studentów zagranicznych, a swoją wiedzą dzieli się szkoląc pracowników uczelni. Obecnie kieruje projektem Welcome Centre, który powstał w ramach Centrum Wsparcia dydaktyki, a którego celem jest kompleksowa obsługa studentów zagranicznych na pełnych cyklach kształcenia.Magdalena Warzocha
Magdalena Warzocha
Magda Warzocha
Gdański Uniwersytet Medyczny


Lektorka języka angielskiego w Studium Praktycznej Nauki Języka Obcego. Absolwentka filologii angielskiej oraz stosunków międzynarodowych. Uczestniczka programu Erasmus w Szwecji w 2005. Na uczelni zajmuje się nauką języka obcego na studiach polskojęzycznych i jak angielskojęzycznych oraz organizacją pre-testów egzaminów Cambridge i IELTS dla studentów i pracowników GUMedu dzięki programowi partnerskiemu Addvantage Member Scheme z British Council. Od wielu lat zafascynowana jest Irlandią, jej kulturą i tradycjami co było inspiracją do organizacji corocznych wydarzeń z okazji Dnia Św. Patryka – Dzień Irlandzki, który ma na celu przybliżyć studentom i społeczność naszej Uczelni szmaragdową wyspę.
Marcin Witkowski
Marcin Witkowski
Marcin Witkowski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Specjalista w zakresie międzynarodowego marketingu i komunikacji międzykulturowej. Studiował industrial and labor relations w Indiana University of Pennsylvania oraz nauki polityczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po ukończeniu studiów doktoranckich wykładowca akademicki. Pierwszy kierownik Biura Informacji i Promocji UAM w latach 2008-2012. Wiceprezes Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich Prom w latach 2012-2015, następnie członek zarządu i komisji rewizyjnej odpowiedzialny za współpracę międzynarodową. Sekretarz Executive Board w European Association of Communication Professionals in Higher Education (EUPRIO), członek Komitetu Sterującego EUPRIO (od 2014 r.). W jury Baltic PR Awards (2012, 2013) oraz EUPRIO Awards na najlepsze projekty promujące wyższe uczelnie w Europie (2014-2018). Trener internacjonalizacji SUCTI. Licencjonowany trener biznesu REFA Bundesverband e.V., w zakresie psychologii kierowania, budowania zespołów oraz industrial engineeringu. Obecnie koordynator projektów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA w Centrum Wsparcia Współpracy Międzynarodowej UAM, tworzący pierwsze na Uczelni, Welcome Center.

Izabela Zawiska
Izabela Zawiska
dr inż. Izabela Zawiska
Uniwersytet Jagielloński


Od 2012 roku związana z Uniwersytetem Jagiellońskim, początkowo jako pracownik Działu Programów Badawczych, od 2016 roku pracownik Działu Współpracy Międzynarodowej. Absolwentka Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Zajmuje się organizacją i koordynacją pracy Działu, przyjmowaniem gości zagranicznych, sprawozdaniami dotyczącymi współpracy międzynarodowej, porozumieniami bilateralnymi, programami mobilności w ramach oferty NAWA, Programu Erasmus+, Edukacja i in. Reprezentuje Uniwersytet w międzynarodowych sieciach współpracy tj. Utrecht Network, The Guild of European Research-Intensive Universities, UNA Europa wspomagając działania mające na celu rozwój współpracy międzynarodowej.Magdalena Żadkowska
Magdalena Żadkowska
dr Magdalena Żadkowska
Uniwersytet Gdański


Badaczka, trenerka, ekspertka, wykładowczyni akademicka. Obecnie pracuje w Zakładzie Socjologii Życia Codziennego w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa. Współpracuje m.in. z Europejskim Centrum Solidarności, Uniwersytetem w Stavanger, Uniwersytetem IV w Paryżu, Muzeum Emigracji, Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów, Wyższą Szkołą Zarządzania, Wyższą Szkoła Administracji i Biznesu i Laboratorium Innowacji Społecznych. Prowadzi szkolenia z zakresu: komunikacji wewnętrznej, komunikacji międzykulturowej, motywacji, współpracy w zespole, prezentacji publicznych, budowania równowagi praca-dom; doskonalenia umiejętności menedżerskich, zarządzania czasem, radzenia sobie ze stresem, asertywności, zarządzania różnorodnością w organizacji, zarządzania zmianą i zarządzania wiekiem. Autorka i Koordynatorka merytoryczna nagrodzonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w konkursie na Dobre Praktyki EFS 2011 projektu szkoleniowego KiM Kobieta i Mężczyzna Liderami i Liderkami Pomorskich Przedsiębiorstw (5 edycji). Liderka Grupy Edukacja Wyższa w gdańskim Modelu Integracji Imigrantów. Ekspertka w projekcie „7 kroków do Work-Life-Balance”, organizowanego przez Pracodawców Pomorza. Ekspertka medialna: Gazeta Wyborcza, Radio Gdańsk, Newsweek, TV4. Wykładała na uczelniach polskich i zagranicznych (Paryż, Salerno, Granada, Genua).