Program

StartProgram
Rozwiń
Lp. Czas Wystąpienia Prelegenci
1. 08:30–08:35
(5 minut)
Powitanie uczestników, wstęp do konferencji Dr Grażyna Żebrowska, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Prof. Jacek Bigda, Gdański Uniwersytet Medyczny
Ewa Kiszka, Gdański Uniwersytet Medyczny
2. 08:35–08:40
(5 minut)
Omówienie założeń projektu i wstęp do wystąpień prelegentów Dawid Spychała, Gdański Uniwersytet Medyczny
3. 08:40–10:05
(85 minut)
Sesja 1: Podnoszenie kompetencji językowych, kulturowych i personalnych pracowników uczelni Moderator: Dawid Spychała, Gdański Uniwersytet Medyczny
dd 08:40–08:50
Enhancing the Intercultural Experience in Higher Education Prof. Ken Cushner, Kent State University
dd 08:50–09:30
„Wędrujący studenci XXI wieku – to nie możliwość, lecz konieczność.” Dr hab. Rita Hansdorfer – Korzon, Dawid Spychała, Gdański Uniwersytet Medyczny
dd 09:30–09:40
Czemu warto rozwijać kompetencje międzykulturowe kadry uczelni? Dr hab. Natasza Kosakowska-Berezecka, Uniwersytet Gdański
dd 09:40–09:50
Dobre praktyki dbania o kompetencje kulturowe na uczelni wyższej z uwzględnieniem pracy i nauki zdalnej. Dr Magdalena Żadkowska, Uniwersytet Gdański
dd 09:50–10:00
Wielopoziomowy rozwój kompetencji językowych. Magdalena Warzocha, Gdański Uniwersytet Medyczny
dd 10:00–10:05
Filmik od uczestników projektu dddddd
4. 10:05–10:20
(15 minut)
Sesja Q&A

  • Odpowiedzi na pytania z czatu
Moderator: Dawid Spychała, Gdański Uniwersytet Medyczny
Eksperci
5. 10:20–10:25 Przerwa kawowa (5 minut) dddddd
6. 10:25–12:00
(95 minut)
Sesja 2: Po co nam te Welcome Point-y? Moderator: Ewa Kiszka, Gdański Uniwersytet Medyczny
. dd 10:30–10:40
Welcome to a friendly space. Marzena Kołtoniak, Gdański Uniwersytet Medyczny
. dd 10:40–10:50
Informacja, otwartość, wsparcie – Welcome Point na UW Katarzyna Basisty, Uniwersytet Warszawski
. dd 10:50–11:00
Welcome to Medical University of Bialystok – doświadczenia uczelni z pierwszych dwóch lat wdrażania strategii umiędzynarodowienia. Dr Tomasz Maliszewski, Urszula Roszkowska, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
. dd 11:00–11:10
JU International Visitors’ Office. Dr inż. Izabela Zawiska, Uniwersytet Jagielloński
. dd 11:10–11:20
Projekt WelcomeJU. Marta Ćwir-Biborska, Uniwersytet Jagielloński
. dd 11:20–11:30
Czy Kopernik był w dziekanacie? Maria Stós, Uniwersytet Jagielloński
. dd 11:30–11:40
Od idei do praktyki Welcome Center – wymyśliliśmy i co dalej? Marcin Witkowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
. dd 11:40–11:45
Politechnika Wrocławska „Międzynarodowe Centrum Politechniki Wrocławskiej – #CoolWroTech uczelnia otwarta na nowe kultury” Anna Rogalska, Politechnika Wrocławska
. dd 11:45–12:00
Przykłady Welcome Pointów w trzech uniwersytetach partnerskich GUMed: University of Santiago de Compostela, Free University of Berlin, University of Getynga Karolina Derda, Gdański Uniwersytet Medyczny
7. 12:00–12:10 Przerwa kawowa (10 minut) dddddd
8. 12:10–12:50
(40 minut)
Sesja Q&A

  • Odpowiedzi na pytania z czatu
Moderatorzy: Ewa Kiszka & Dawid Spychała, Gdański Uniwersytet Medyczny
Eksperci
9. 12:50–13:00
(10 minut)
Podsumowanie konferencji Ewa Kiszka & Dawid Spychała, Gdański Uniwersytet Medyczny