Zaproszenie

StartZaproszenie
Rozwiń
PL_chromatyczny_pozytyw_RGB.jpg
rrr.png
31129245ac76397454b8.png
rrr.png
Artboard_15iro_logo.png
„YOU ARE WELCOME” – Konferencja w ramach projektu “Welcome Center – Kwadrans Akademicki”, Gdański Uniwersytet Medyczny/NAWA, 23.03.2021 r.


Problemem, z którym boryka się wiele polskich uczelni jest brak strategii oraz przygotowania/dostosowania się do potrzeb zagranicznej części społeczności akademickiej oraz szybkiego reagowania na pojawiające się problemy. W celu identyfikacji tych problemów w 2017 r. w pomorskich uczelniach we współpracy z Urzędem Marszałkowskim województwa pomorskiego w ramach projektu „Study in Pomorskie” przeprowadzono badanie dotyczące problemów i potrzeb studentów zagranicznych studiujących na Pomorzu.

Ich wynikiem był raport “Potencjał województwa pomorskiego w zakresie przyciągania studentów spoza regionu”. Efektem końcowym było wskazanie szeregu rekomendacji wzmacniających kompetencje pomorskich uczelni do tworzenia satysfakcjonujących warunków do studiowania oraz życia w regionie. Raport wyłonił kilka bazowych problemów. Studenci wskazywali na brak możliwości oraz miejsca do spędzania czasu pomiędzy zajęciami na terenie uczelni, trudności w opanowaniu kwestii formalnych i biurokratycznych m.in. w związku z uzyskaniem pozwolenia na pobyt w Polsce. Podkreślali także niski poziom życzliwości ze strony administracji uczelni oraz na niewystarczającą skuteczność działań. Zaznaczali, że czują się jak “obywatele drugiej kategorii”, napotykają na bariery językowe i problemy z komunikacją.

Wychodząc naprzeciw potrzebom studentów i bazując na rekomendacjach wynikających z powyższego badania opracowaliśmy szereg pomysłów, które wprowadzono i zaadaptowano m.in. w ramach powyższego projektu.

Ale nie chcemy mówić tylko o naszych doświadczeniach, dlatego wśród Mówców znajdą Państwo Przedstawicieli najlepszych polskich uczelni oraz polskich i zagranicznych Trenerów w zakresie kompetencji kulturowych, językowych i personalnych.

Serdecznie zapraszamy Państwa w dniu 23 marca br. w godz. 9:00-13:00 na konferencję online, którą organizujemy w celu podzielenia się z Państwem dobrymi praktykami z zakresu „umiędzynarodowienia w domu”, w tym tworzenia i zakresu działania tzw. Welcome Pointów na przykładach kilku polskich i zagranicznych uczelni.

Ewa Kiszka & Dawid Spychała
Dział ds. Umiędzynarodowienia Uczelni, Gdański Uniwersytet Medyczny